Which colours did one have to ones disposal in the Iron Age and the Middle Ages?

In both eras, many colours were in use. Clothes were dyed, but houses as well and you name what more. The most difficult to get colours (dark ones) were also the most expensive ones. Think for example about purple, which during the Roman Era was the colour of the senators. The use of colours depended on the goal: one colour would have another meaning than the other one. Some people were obliged to use a specific colour because of their status. Colours were often made out of plants (roots, fruit, leaves but think as well about charcoal) and from minerals and metals (ochre red – iron). They often did not stay in shape that long as nowadays, but our colours are more based in chemistry then ever.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Welke kleuren had je in de middeleeuwen en de ijzertijd?

Zowel in de middeleeuwen als in de ijzertijd waren er heel veel kleuren in gebruik. Kleren kregen een kleur, maar ook huizen en noem maar op. De moeilijkste kleuren (donkere) waren meteen ook de duurste. Denk bijvoorbeeld aan paars, wat bij de Romeinen wees op een hoge senatorspost. Kleurgebruik hing erg af van het doel: de ene kleur betekende iets heel anders dan de andere. Sommige mensen werden verplicht bepaalde kleuren te dragen voor hun status. Kleuren werden vaak gemaakt uit planten (wortels, vruchten, bladeren, maar ook houtskool) en uit mineralen en metalen (oker rood = ijzer). Ze bleven vaak niet zo lang goed als tegenwoordig, maar onze kleuren zijn meer dan ooit gebaseerd op chemie.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)