Since when do people wear shoes?

The oldest preserved shoe is 9,000 years old. But research makes clear, the modern shoe can be between 26,000 and 40,000 years old, i.e. already in the Neanderthal Age. This is based upon research – not into shoes, but into feet. The shoes themselves have not been preserved that long.
The small toes – not the thumb – have become weaker in the aformementioned period, says Erik Trinkhaus, physical anthropologist, in the Journal for Archaeological Science. So probably in those days one started wearing real shoes. Toes did not any longer need to be large and flexible for better grip.
In the Northern areas, people already used covers for their feet against the cold, but these are more predecessors of our modern socks, as they did not give any extra support.

This question was answered by:
Andreas Mensert, Prehistorisch Dorp (NL)

Sinds wanneer dragen mensen schoenen?

De oudste bewaarde schoen is 9.000 jaar oud. Onderzoek leert, dat de moderne schoen waarschijnlijk tussen de 26.000 en 40.000 jaar oud is, dat wil zeggen al in het Neanderthaler tijdperk. Dit onderzoek is naar voeten, niet naar schoenen. Schoenen zelf zijn niet zo lang bewaard gebleven.
De kleine tenen, dus niet de duim, zijn in die periode zwakker geworden, bemerkte fysiek antropoloog Erik Trinkaus in het Journal of Archaeological research. Daaruit kan men afleiden dat men rond die tijd is begonnen met het dragen en fabriceren van echte schoenen. Het was niet langer nodig om sterke, flexibele tenen te hebben die moesten zorgen voor een goede grip“.
In de noordelijke gebieden beschermeden mensen hun voeten al 500.000 jaar geleden tegen de kou, maar daar gaat het om voorlopers van onze moderne sokken, aangezien ze geen extra ondersteuning gaven.

Deze vraag is beantwoord door:
Andreas Mensert, Prehistorisch Dorp (NL)