Since you have a fire in the house and only a small hole in each end of the house, didn’t people suffer from smoke inhalation?

Well, from what we’ve seen we don’t need anymore openings for the smoke to get out. The ones in each end creates a draft which makes the smoke rise up to the ceiling and escape easily without allowing any to be disturbing.

This question was answered by:
Mikael Olsson, Skäftekärr Ek För (SE)

Drabbades inte folk av rökförgiftning i husen eftersom ni eldar och inte har någon skorsten utan bara små öppningar i gavlarna?

Vad vi sett när vi eldat i huset, så har röken inte varit några problem. Detta beror på att gavelöppningarna gör att det bildas ett drag i nocken på taket där röken lätt kommer ut utan att komma ner till bostadsytan.

This question was answered by:
Mikael Olsson, Skäftekärr Ek För (SE)