You have something hanging above the fire, what’s that?

It’s a protection for the ceiling, to keep sparks from getting up in to it. Right now we have a piece of wool cloth, in our last house we had animal skin. As soon as we can we are building a frame of willow which we are going to coat with clay.

This question was answered by:
Mikael Olsson, Skäftekärr Ek För (SE)

Vad är det som hänger ovanför elden?

Det är ett gnistskydd. Just nu så har vi ett ylletyg, och i förra huset hade vi skinn. Vi ska så småningom tillverka ett flätverk som vi kommer att klä in i lera, eller lerklina som det kallas.

Denna fråga besvarades av:
Mikael Olsson, Skäftekärr Ek För (SE)