Where did people sleep in the migration period in Sweden?

Well that is a hard question to answer, because no beds of any kind from the migration period in Sweden have survived until today. They may have slept in beds, on benches or maybe even in hammocks. What we can be sure of however is that they didn’t sleep on the floor.

This question was answered by:
Mikael Olsson, Skäftekärr Ek För (SE)

Sov man på golvet i Sverige i folkvandringstiden?

Det är svårt att svara på eftersom ingen form av sovplats har bevarats från folkvandringstid fram till våra dagar. Man kan ha sovit på breda bänkar som tjänat som sittplatser på dagen, det är möjligt att man haft riktiga sängar eller till och med hängmattor. Det enda egentligen som vi väl inte kan tro är att folk sov på golvet.

Denna fråga besvarades av:
Mikael Olsson, Skäftekärr Ek För (SE)