Do we know what the interior of a prehistoric house looked like?

Not much survived because original floors have been destroyed by erosion. Hearths are preserved more commonly (from the Aeneolithic on they were carefully built from daub, stone, isolation layers of bark and so on) or arched ovens. Finds of beds are rare. Sets of clay weights with holes are evidence of looms. In some houses, especially protohistoric and early medieval, we find many post holes in the floor which are probably from fittings but we do not know of what sort.

This question was answered by:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)

Ví se, jaké bylo vnitřní vybavení pravěkých obydlí?

Většinou se z něho mnoho nedochovalo, protože následkem eroze zanikla původní podlaha. Nejčastěji se dochovalo ohniště (od eneolitu ovšem bývalo pečlivě a složitě budováno z mazanice, kamenů, popř. izolačních vrstev kůry apod.) nebo kupolová pec. Vzácně byly nalezeny zbytky lůžek. Soupravy vypálených hliněných závaží s otvory svědčí, že v domácnostech stály tkalcovské stavy. V některých domech, zejména protohistorickýcha raně středověkých, nacházíme v podlaze mnoho malých kůlových jamek, které pocházejí nejspíše ze zařízení, ale nevíme, z jakého.

Otázku zodpověděl:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)