What tools were used to work mammoth tusks, bones and so on? Did people use special tools for prehistoric art?

We do not know about any special tools or more exactly we cannot recognize them. Prehistoric craftsmen and artists probably used tools common to their time; of course they could have had their own tools made especially for such use.

This question was answered by:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)

Jakými nástroji byla opracovávána mamutovina, kosti apod. Používali se nějaké speciální nástroje, určené přímo pro pravěké umělce?

Žádné takové speciální nástroje známy nejsou, nebo spíše nepoznáme to na nich. Pravěcí řemeslníci a umělci nejspíše používali nářadí a nástroje běžné v té době; mohli mít ovšem své vlastní kusy, vyrobené speciálně pro tento účel.

Otázku zodpověděl:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)