When did people start to cook in prehistory (I mean more complicated meals, not just roasting or drying)?

We cannot say for sure. We presume cooking from the Neolithic on when they started to use ceramic vessels – they prepared various gruels or soups, but it was possible to cook even earlier in vessels from organic materials (leather, bark et cetera, when it was probably mostly meat). Ceramic vessels could be put in a fire while they would cook in vessels of inflammable materials by throwing heated stones into water.

This question was answered by:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)

Kdy se v pravěku začalo vařit (myslím tím složitější jídla, ne pouze pečení, sušení apod.)?

Přesně to nemůžeme říci; jistě se počítá s vařením od neolitu, kdy se začalo užívat keramických nádob – připravovaly se v nich nejspíše obilné kaše a různé polévky, ale vařit se samozřejmě mohlo již dříve v nádobách z organických látek (kůže, kůry apod.; pak šlo asi hlavně o maso). V hliněných nádobách se vařilo na ohni, v nádobách z hořlavých látek spíše tak, že se do vody v nich házely rozpálené kameny.

Otázku zodpověděl:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)