Biskupin became the most important site for Polish archaeology of the 20th century, why?

Because of unique preservation of the wooden complex of ramparts, houses and streets, because of using modern methods of archaeological and interdisciplinary research, because of initiating archaeology by experiment and because of organizing training camps for students of archaeology.

This question was answered by:
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupin (PL)

Biskupin stał się najważniejszym stanowiskiem polskiej archeologii XX stulecia, dlaczego?

Ze względu na odsłonięcie unikalnego kompleksu drewnianych wałów, ulic i domostw, ze względu na nowoczesne badania archeologiczne i interdyscyplinarne, ze względu na zainicjowanie archeologii doświadczalnej oraz organizację obozów szkoleniowych dla studentów archeologii.

Na pytanie odpowiedział(a):
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupin (PL)