To what archaeological culture Biskupin settlement belongs and what is the current dating?

To the Lusatian Culture. Biskupin is dated according to the latest dendrochronological study on 750–700 BC.

This question was answered by:
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)

Do jakiej kultury archeologicznej zalicza się Biskupin i jak jest obecnie datowany?

Do kultury Łużyckiej. Według ostatnich badań dendrochronologicznych Biskupin łużycki istniał między 750 a 700 rokiem przed Chrystusem.

Na pytanie odpowiedział(a):
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)