In which country Biskupin archaeological reservation is situated and when the fortified settlement at Biskupin was discovered?

In Poland, in 1933.

This question was answered by:
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)

W jakim kraju znajduje się rezerwat archeologiczny w Biskupinie a kiedy odkryto osiedle obronne w Biskupinie?

W Polsce, w 1933 roku.

Na pytanie odpowiedział(a):
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)