Autor: Dorothee Olthof, Jaap Hogendoorn
Quelle & Copyright: Archeon

Where were Romans buried?

If at all, Romans were buried outside the city-gates, probably for hygienic purposes. Travellers on the main roads leading to the city were greeted by a long queue of tombstones. The inscription on Roman graves sometimes even welcomed visitors coming to the city.

This question was answered by:
G. Duermeijer, Archeon (NL)

Waar werden de Romeinen begraven?

Als ze al begraven werden, dan werden Romeinen buiten de stadsporten begraven, waarschijnlijk vanwege hygiënische redenen. Reizigers over de belangrijkste aanvoerwegen naar de stad werden begroet door een lange rij grafstenen. De inscriptie van sommige Romeinse graven verwelkomden soms zelfs de bezoekers aan de stad.

Deze vraag is beantwoord door:
G. Duermeijer, Archeon (NL)