Autor: Dorothee Olthof
Quelle & Copyright: Archeon

What did Romans wear?

In Rome and in the Mediterranean parts of the Roman empire, the sun’s warmth enabled Romans to wear next to nothing. The tunic, a long t-shirt like garment, was the most common piece of clothing. Women could add a kind of long cape, the palla. For the rich and important inhabitants of the empire, the toga was very popular, which was actually a very precisely draped sheet. In the Northern Provinces Romans used warmer types of cloth for their tunics, which were worn in layers. Over these tunics, the Romans in the north wore short palla-like overcoats and probably even trousers.

This question was answered by:
G. Duermeijer, Archeon (NL)

Wat droegen de Romeinen?

In Rome en de mediterrane delen van het Romeinse Rijk scheen de zon zo warm, dat de Romeinen bijna niks hoefden te dragen. De tunica, een lang t-shirtachtig gewaad, was de doorsnee kleding. Vrouwen droegen daarbij vaak een soort lange cape, de palla. Voor de rijke en belangrijke inwoners van het rijk was de toga erg populair; eigenlijk was dat een erg precies gedrapeerd laken. In de noordelijke provincies droegen de Romeinen tunica’s van warmere stof en dan ook nog in laagjes. Over deze tunica’s droegen de Romeinen in het noorden korte palla-achtige overjassen en waarschijnlijk zelfs broeken.

Deze vraag is beantwoord door:
G. Duermeijer, Archeon (NL)