Autor: Dorothee Olthof
Quelle & Copyright: Archeon

Which Gods were worshipped by the Romans?

Romans were very open minded about their religion. They worshipped a wide variety of divine entities. A household could give praise to an ancestor for protection and prosperity, whilst the entire Roman population would feel the might of Jupiter and his celestial family. These great Roman Gods, like Jupiter, were the result of the assimilation by Romans of Greek and Etruscan divinities. In the Roman provinces even local “barbaric” Gods were adopted by the Romans. They were given a statue, a temple and a Roman name.

This question was answered by:
G. Duermeijer, Archeon (NL)

Welke goden werden door de Romeinen vereerd?

Romeinen waren erg verdraagzaam over hun geloof. Ze vereerden veel verschillende goden. Een huishouden kon offeren aan een voorouder voor bescherming en voorspoed, terwijl de Romeinse samenleving als geheel de macht van Jupiter en zijn hemelse familie voelde. Die grote Romeinse goden zoals Jupiter waren het gevolg van het overnemen door de Romeinen van Griekse en Etruskische goddelijkheden. In de Romeinse provincies werden zelfs lokale „barbaarse“ goden door de Romeinen geadopteerd. Zo kregen ze een standbeeld, een tempel en een Romeinse naam.

Deze vraag is beantwoord door:
G. Duermeijer, Archeon (NL)