Autor: M. A. Zielinska
Quelle & Copyright: Archeon

How many people lived in the Netherlands in prehistory?

Estimations of population numbers in the Netherlands in prehistory are based in information from ethnography, burial places, traces from settlements and many assumptions. At the end of the Old Stone Age, presumably 1,000 people inhabited the area now called the Netherlands. By the end of the Middle Stone Age, this had grown to 2,000 people. In the New Stone Age, the population grew to about 10,000. The burial mounds of the Bronze Age are poor material to calculate with. By the end of prehistory, in the Iron Age, we must have had 30,000 people living in the Netherlands.

Source:
Louwe Kooijmans, L.P., 2005: Nederland in de prehistorie: een terugblik, in L.P. Louwe Kooijmans et al. (red.), Nederland in de prehistorie, Amsterdam.

This question was answered by:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)

Hoeveel mensen leefden in Nederland in de prehistorie?

Schattingen van bevolkingsaantallen in prehistorisch Nederland zijn gebaseerd op gegevens uit de etnografie, grafvelden, sporen van nederzettingen en vele aannames. Aan het einde van de oude steentijd leefden vermoedelijk maar 1.000 mensen in het gebied dat nu Nederland heet. Aan het eind van de midden-steentijd was dit aantal gestegen tot circa 2.000. In de nieuwe steentijd groeide de bevolking door tot rond de 10.000. Met de grafheuvels uit de bronstijd valt niet goed te rekenen. Aan het eind van de prehistorie, in de ijzertijd, moeten circa 30.000 mensen in ons land hebben gewoond.

Bron:
Louwe Kooijmans, L.P., 2005: Nederland in de prehistorie: een terugblik, in L.P. Louwe Kooijmans et al. (red.), Nederland in de prehistorie, Amsterdam.

Deze vraag is beantwoord door:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)