Autor: H. Siebelink
Quelle & Copyright: Archeon

Did people and their cattle live in one and the same house in prehistory?

No, in the New Stone Age houses, there are no indications for stables. During the Middle Bronze Age, between 1,800–1,600 BC, a farm type in which both people and cattle lived under one roof became the common type of dwelling. From this period onwards, a clear division of the houses in two parts is to be recognised. The traces of stable boxes, the location of the fire place, the entrances and division walls make clear that one part of the house was in use as a stable, the other part was meant as living quarters for the people.

This question was answered by:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)

Leefden mensen en vee altijd samen in één huis in de prehistorie?

Nee, in boerderijen uit de nieuwe steentijd zijn geen aanwijzingen voor veestalling gevonden. In de loop van de midden-bronstijd, tussen 1.800–1.600 voor Chr., ontstaat de zogenaamde woonstalboerderij, een boerderijtype waarin mensen en vee samen onder één dak leefden. Vanaf deze tijd is in de huizen een duidelijke tweedeling te zien. Door sporen van stalboxen, de plaats van de haard, ingangen en tussenmuren is te zien dat één deel van het huis in gebruik was als stal en het andere was bedoeld als woondeel voor de mensen.

Deze vraag is beantwoord door:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)