How did people hunt before bow and arrow were invented?

Bow and arrow were invented about 15,000 years ago, when the last ice age was ending. Before that, people used a stick to make their arm longer, thus enhancing the power with which the spear was thrown. This spear was something between a long arrow and a small spear and could be thrown with great power and precision. The spear thrower is called atlatl (“at-laatl”) and was invented about 25,000 years ago. It is still in use in Australia, just like the name we use nowadays. The atlatl is actually a stick with a hook at the far end. In this notche, the arrow or short spear is hooked, which can be 1,5 metres long. When holding the atlatl at the other end and open it out, one can execute great power and throw the arrow with great speed towards its goal. It seems simple, but is more inventive then you would think. At different locations in America and Europe, atlatl enthusiasts meet for matches, like for example in Ramioul (B): www.ramioul.org.

Source:
http://www.primitive.org

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Hoe jaagden mensen voordat pijl en boog werden uitgevonden?

Pijl en boog zijn ongeveer 15.000 jaar geleden uitgevonden, toen de laatste ijstijd op zijn einde liep. Daarvoor gebruikten mensen een armverlenger, zodat de kracht waarmee de pseer geworpen werd verhoogd werd. De speer was iets tussen een lange pijl en een kleine speer die met grote kracht en precisie geworden kon worden. Deze speerwerp wordt atlatl („at-latel“) genoemd en is ongeveer rond 25.000 jaar geleden uitgevonden. Hij wordt nog steeds gebruikt in Australië, daar komt ook de naam vandaan die we tegenwoordig gebruiken. De atlatl is eigenlijk een stok met een haakje aan het uiteinde. Hierin wordt de pijl of korte speer gehaakt die zo’n 1,5 meter lang kan zijn. Door de atlatl aan het andere uiteinde vast te houden en hem van je af te gooien zonder los te laten kan je de speer met grote kracht op zijn doel af gooien. Het lijkt simpel, maar het is meer inventief dan je denkt. Op verschillende plekken in Amerika en Europa ontmoeten atlatl enthousiastelingen elkaar voor wedstrijden, zoasl bijvoorbeeld in Ramioul (B): www.ramioul.org.

Bron:
http://www.primitive.org

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)