Autor: A. Reurink
Quelle & Copyright: Prehistorisch Dorp

Is the invention of the wheel the oldest invention?

For sure, people invented many other things earlier, like for example the use and keeping of fire. As many inventions, the wheel was first seen in the Near East, about 8,500 years ago. But these wheels were used as slow turning potter’s wheels. Pottery was already an old technology back then. Wheels for cars, for transportation were first used about 3,000 years later, still in the Stone Age, in Sumeria and Syria. The potter’s wheel was a flat disk, mounted horizontally on a pivot. The potter needed an assistant to keep the wheel turning because he needed his both hands for shaping the clay. It was not until the 16th century, when – in Europe – a separate flywheel was added to control the speed better. The food treadle was not invented until the 19th century.

Source:
http://walvekar.tripod.com/info.html

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Is de uitvinding van het wiel de oudste uitvinding?

Er zijn veel dingen die al eerder zijn uitgevonden, zoals het maken en beheersen van vuur. Zoals veel uitvindingen, kwam het eerste wiel voor in het Nabije Oosten, zo’n 8.500 jaar geleden. Maar deze wielen waren langzaam draaiende wielen voor het pottenbakken. Aardewerk was al een oude techniek toen. Wielen voor karren, voor transport werden voor het eerst gebruikt zo’n 3.000 jaar later, nog steeds in de Steentijd, in Sumerië en Syrië.
Het pottenbakkerswiel was een platte schijf, horizontaal op een spil gemonteerd. De pottenbakker had een hulpje nodig om het wiel te draaien, aangezien hij met beide handen de klei vormde.
Het was pas in de 16e eeuw dat – in Europa – een afzonderlijk vliegwiel werd toegevoegd om de snelheid beter te kunnen beheersen. Het systeem waarbij je met de voet het vliegwiel aandrijft werd pas in de 19e eeuw uitgevonden.

Bron:
http://walvekar.tripod.com/info.html

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)