Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeon

Did people bathe in the early Middle Ages?

Roman baths were still used and maintained in some places at the beginning of the early Middle ages. In monasteries there were sometimes baths too. In 816 it was decided however that healthy monks were not allowed to bathe. The bath could only be used by people that were ill. Charlemagne supposedly took a bath and changed his clothes every Saturday.

This question was answered by:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Ging men in de vroege Middeleeuwen in bad?

Romeinse baden werden in het begin van de vroege Middeleeuwen op sommige plaatsen nog een tijdje onderhouden en gebruikt. Ook in kloosters waren soms baden. In 816 werd echter besloten dat gezonde monniken niet mochten baden. De baden mochten alleen gebruikt worden door zieken. Van Keizer Karel de Grote weten we dat hij elke zaterdag in bad zou zijn gegaan en schone kleren zou hebben aangetrokken.

Deze vraag is beantwoord door:
Miriam Bloema, Archeon (NL)