Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeon

Did people have soap in the early Middle Ages?

The Romans didn’t use soap: they cleaned themselves with olive oil and some sand to remove dead skin cells. Soap supposedly is a Gallic or Germanic invention. The soap was made of animal fats or olive oil and lye of wood ash or sodium hydroxide. The use of soap became widespread in Europe in the 8th and 9th century.

This question was answered by:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Had men in de vroege Middeleeuwen zeep?

Zeep zou een Gallische of Germaanse uitvinding zijn. De Romeinen gebruikten geen zeep: ze maakten zichzelf schoon met olijfolie en een beetje zand om de dode huidcellen te verwijderen. De zeep werd gemaakt van dierlijke vetten of olijfolie en een loog van houtas of natron. Het gebruik van zeep raakte in de 8e en 9e eeuw in Europa wijdverbreid.

Deze vraag is beantwoord door:
Miriam Bloema, Archeon (NL)