What kind of punishments did they know in the Middle Ages when you had done something wrong?

Midieval punishments were often quite gruesome and painful. One could simply be put in a block of shame, or much worse than that. Much needed to happen before they would for example cut off your hand, because that would mean you would hardly be able to take car eof yourself anymore. The medieval people lived more closely together than we do nowadays, a punishment was often gossiped around in a small community.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Wat voor straffen waren er allemaal in de middeleeuwen als je iets fout deed?

Middeleeuwse straffen waren vaak nogal gruwelijk en pijnlijk. Je kon simpelweg in een schandblok gezet worden, tot veel erger. Er moest wel heel wat gebeuren voordat bijvoorbeeld een hand werd afgehakt of zo, want dat betekende dat je nauwelijks meer voor jezelf zou kunnen zorgen. De middeleeuwers leefden veel nauwer met elkaar samen dan wij tegenwoordig, en een straf werd meteen rond gesproken in het kleine stadje.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)