Which weapons did one all use in the Middle Ages?

Weapons were used in hunting, in fights and at war. Many items can be used as a weapon in an impulse but I think you mean tools, specifically made tgo hunt, hurt or kill or to threaten with in fighting sports or tournaments. Such weapons are almost as old as the world and have been of major importance in the Middle Ages. The people on foot also used bolas, these are weights which are interconnected with ropes, a kind of slings. Besides that, there were axes, sometimes with a long stick to hook behind a shield.
For knights and horsemen there were lances and psears. A spear, you easilly throw away, with a lance you thrust.
At the end of the Middle Ages, gunpowder was invented and the first fire arms were used – incompareable to present day. One shot per 5 minutes was already much.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Welke wapens werden er in de middeleeuwen allemaal gebruikt?

Wapens werden gebruikt voor zowel jacht als in ruzie en oorlog. Veel voorwerpen kunnen als wapen gebruikt worden, in een opwelling, maar ik denk dat je gereedschappen bedoelt die specifiek gemaakt zijn om mee te jagen, mee te verwonden of doden of om mee te dreigen of om in gevechtssporten en toernooien te gebruiken.
Vanzelfsprekend hadden ze pijl en boog. Die wapens zijn al bijna zo oud als de wereld en heel belangrijk geweest in de middeleeuwen. Het voetvolk gebruikte ook bola’s, dat zijn gewichten die met touw aan elkaar verbonden zijn, een soort slingers. Katapulten en dergelijke waren er ook. Daarnaast waren er bijlen, soms aan een lange steel om achter een schild te haken.
Voor de ruiters en ridders waren er ook lansen en speren. Een speer gooi je weg, een lans daarmee stoot je.
Aan het eind van de middeleeuwen werd het buskruit uitgevonden en kwamen de eerste vuurwapens – niet te vergelijken met nu. Één schot per 5 minuten was al veel.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)