When did gunpowder weapons become common in Denmark?

It is difficult to say with any certainty, but a number of small hand cannons have been found in Scandinavia, dating from the later half of the 14th century and the early 15th century. By then, it must have been a relatively common weapon in Denmark.

This question was answered by:
Kåre Johannessen, Middelaldercentret (DK)

Hvornår blev krudtvåben almindelige i Danmark?

Det er vanskeligt at sige nøjagtigt, men der er fundet et antal små håndkanoner fra sidste halvdel af det 14. og begyndelsen af det 15. århundrede i Skandinavien. Krudtvåben må altså have været relativt almindelige på det tidspunkt.

Spørgsmålet blev besvaret af:
Kåre Johannessen, Middelaldercentret (DK)