What was the average life expectancy of the medieval man in Denmark?

According to the statistics of skeletal finds, approximately 40 years. However, this includes a large infant mortality, and thus some people might well have lived considerably longer.

This question was answered by:
Kåre Johannessen, Middelaldercentret (DK)

Hvor længe levede man i Danmark i middelalderen?

Ifølge statistikken over skeletfund omkring 40 år. Dette er dog inklusiv en betydelig spædbarnsdødelighed, og mange kan derfor have levet væsentligt længere.

Spørgsmålet blev besvaret af:
Kåre Johannessen, Middelaldercentret (DK)