Were Trébuchets common in Denmark?

As far as we know, they were relatively common. None have survived till modern times, but they are mentioned regularly in written sources.

This question was answered by:
Kåre Johannessen, Middelaldercentret (DK)

Var blider almindelige i Danmark?

Så vidt vi kan se var de relativt udbredt. Der er ikke bevaret nogen blider til vor tid, men de nævnes jævnligt i skriftlige kilder.

Spørgsmålet blev besvaret af:
Kåre Johannessen, Middelaldercentret (DK)