For ten years has been organized in Biskupin a great event lasting 9 days in September, what kind of event is it?

The event is called Biskupin Archaeological Festival and is one of biggest festivals popularizing archaeology in Europe.

This question was answered by:
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)

Od dziesięciu lat organizowana jest w Biskupinie wielka impreza trwająca 9 dni we wrześniu, co to za impreza?

To Festyn Archeologiczny w Biskupinie – jedna z największych imprez w Europie popularyzujących archeologię.

Na pytanie odpowiedział(a):
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)