How did Biskupin settlement seize to exist?

Because of the rising water table of Lake Biskupin the inhabitants abandoned the settlement.

This question was answered by:
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)

W jaki sposób osiedle w Biskupinie zakończyło swoją egzystencję?

Osiedle opuszczono ze względu na podnoszące się wody jeziora Biskupińskiego.

Na pytanie odpowiedział(a):
Wojciech Piotrowski, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (PL)