Autor: J. Zuiderwijk
Quelle & Copyright: Archeon

What did people in the Middle Ages believe in?

Medieval people wanted to be buried as close as possible near the relics of a saint or a church altar. Rich people were buried inside the church, in a monastery church or monastery hallway. Poor people ended at the churchyard. At the beginning, medieval people were buried in a mat of straw or a linnen bag. Later on, wooden coffins were used. The dead were placed into the grave in such a way, that they could see the Savior immediately when he came for the resurrection from the east.

This question was answered by:
Bert Paardekooper, Friar Minor, Archeon (NL)

Wat geloofden de Middeleeuwers?

De middeleeuwers in Europa waren Christenen. Zij beschouwden het leven als een aardse doorgangstocht waarin de dood de deur was die naar de hemel voerde. In de hemel begon het echte leven. Om dit te bereiken diende men op aarde deugdzaam te leven volgens de Tien Geboden, de voorschriften van de kerk en door het ontvangen van de Sacramenten van Doop, Biecht, Eucharistie, Priesterschap (voor de priesters) en Huwelijk.

Deze vraag is beantwoord door:
Bert Paardekooper, Friar Minor, Archeon (NL)