Autor: Hans Splinter
Quelle & Copyright: Archeon

How much time did it take in the early Middle Ages to build a house?

Nowadays, time is money. The longer it takes before it is ready, the more expensive the house is. Back then, building a new house meant you couldn’t spend the same time on something else. Most medieval people were self-sufficient: they had to grow their own food, tend their own cattle and indeed, build their own houses. Therefore, construction was done after the agricultural season (October–February) when things were a little more quiet. Presumably, people cooperated when building their houses, and menbers of the family and neighbours were employed. According to experiments, it takes a team of 10 experienced constructors about 5 months to get a house ready.

This question was answered by:
Jaap Hogendoorn, carpenter, Archeon (NL)

Hoe lang duurde het om een huis te bouwen in de vroege Middeleeuwen?

Tegenwoordig is tijd geld: hoe langer je over de bouw doet, hoe duurder het huis. Vroeger betekende het bouwen van een nieuw huis dat je ergens anders geen tijd aan kon besteden terwijl je aan het bouwen bent. De meeste mensen waren in de vroege Middeleeuwen zelfvoorzienend. Dit betekent dat ze hun eigen voedsel verbouwden, hun eigen vee hielden, maar ook hun eigen huizen bouwden. Bouwen werd daarom waarschijnlijk buiten het landbouwseizoen (oktober tot en met februari) gedaan als het iets rustiger was. Het is waarschijnlijk dat de mensen samen werkten bij het bouwen van huizen. De familie maar ook de buren kunnen hier bij ingezet zijn. Uit experimenten blijkt dat als je met een ploeg van 10 ervaren bouwers aan het werk gaat een huis in ongeveer 5 maanden kan worden neergezet.

Deze vraag is beantwoord door:
Jaap Hogendoorn, carpenter, Archeon (NL)