Autor: Dorothee Olthof
Quelle & Copyright: Archeon

What did the Roman men wear under their tunic?

Originally, Romans wore not a thing under their tunic. It is however assumed, soldiers in the colder areas of Europe (like the Netherlands) wore the trousers we know of these places.

This question was answered by:
Jaap Hogendoorn, Archeon (NL)

Wat droegen mannen in de Romeinse tijd onder hun tunica?

Oorspronkelijk droegen ze niets onder hun tuniek. Het wordt echter aangenomen dat soldaten in koude streken de in onze streken bekende broeken droegen.

Deze vraag is beantwoord door:
Jaap Hogendoorn, Archeon (NL)