Autor: Dorothee Olthof
Quelle & Copyright: Archeon

What did Romans use for toilet paper?

Papyrus was probably the only type of paper the Romans used, but for cleaning their behinds the Romans had a softer option. A sponge on a stick was the easy solution to this pressing problem. This was unfortunately not too hygienic, as these utensils were all kept together in a pot in the public lavatories, the latrina. Only probably cleaned after use.

This question was answered by:
G. Duermeijer, Archeon (NL)

Wat gebruikten de Romeinen als WC papier?

Papyrus was waarschijnlijk de enige papiersoort die de Romeinen gebruikten, maar voor het afvegen van hun achterwerk hadden de Romeinen een wat zachtere optie. Een spons aan een stok was een eenvoudige oplossing voor een drukkend probleem. Helaas was dit echter niet zo hygiënisch aangezien deze gebruiksvoorwerpen bij elkaar in een pot werden bewaard in de publieke toiletten, de latrina. Waarschijnlijk werden ze pas schoongemaakt na gebruik.

Deze vraag is beantwoord door:
G. Duermeijer, Archeon (NL)