Autor: R. Rubenkamp
Quelle & Copyright: Prehistorisch Dorp

In the Iron Age, who was exactly the boss?

That depended on where exactly: at home, in the vilage, … Life was probably very much structured because the security of existence of every individual and the group as a whole depended on it. Being removed form the group was as good as impossible because your chances for survival were minimal in that case. Not just the boss was important, but every link: the one who prepared the food just as much as the one who administered judge or the one who traded with far away groups.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Wie was er in de IJzertijd de baas?

Wie de baas was, dat hing van de omgeving af: in huis, in het dorp, … De structuur lag waarschijnlijk erg vast, omdat de bestaanszekerheid van ieder voor zich en de groep als geheel ervan afhing. Buiten de groep vallen was zo goed als onmogelijk, omdat je dan zelden overleefde. Niet alleen de baas was belangrijk, maar elke schakel: degene die het eten verzorgde net zo goed als degene die recht sprak of degene die handelde met groepen veraf.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)