Autor: A. Boonstra
Quelle & Copyright: Prehistorisch Dorp

Was it really true, in the Iron Age, men hunted and women cooked the food above a camp fire?

Surely there was a set division of tasks between men and women, more traditional then nowadays. Probably, inside the house, the women were in charge, men outside. Contrasts were important; air – earth, inside – outside, north – south. It is probable, men provided with the majority of resources (agriculture, some hunting).

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Was het echt zo dat in de Ijzertijd de mannen op jacht gingen en de vrouwen het potje kookten?

Er was zeker een duidelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen, traditioneler dan tegenwoordig. Waarschijnlijk was de vrouw in huis de baas, de man erbuiten. Tegenstellingen waren belangrijk: lucht – aarde, binnen – buiten, noord – zuid. Dat de man de meeste grondstoffen in huis haalde (landbouw, beetje jacht) is waarschijnlijk.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)