What kind of weapons did people use in the Middle Ages?

Weapons were both used when hunting, in a fight and at war. Many items can be used as weapon, in an impulse, but I think you refer to tools specifically made to hunt with, to hurt or to kill, to threat with or to use in fight sports or tournaments.
Obviously, one used bow and arrow. These weapons are almost as old as the world and were very important in the Middle Ages. The people on foot used as well bolas, those are weights on a string, a kind of slings. One also had catapults and the such. Besides that there were axes, sometimes with a long handle to hook behind a shield.
By the end of the Middle Ages, the gunpowder was invented and the first fire arms came into use – incomparable to the present. One shot every 5 minutes was already much.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Welke wapens werden in de middeleeuwen allemaal gebruikt?

Wapens werden gebruikt voor zowel jacht als in ruzie en oorlog. Veel voorwerpen kunnen als wapen gebruikt worden, in een opwelling, maar ik denk dat je gereedschappen bedoeld die specifiek gemaakt zijn om mee te jagen, mee te verwonden of doden of om mee te dreigen of om in gevechtssporten en toernooien te gebruiken.
Vanzelfsprekend hadden ze pijl en boog. Die wapens zijn al bijna zo oud als de wereld en heel belangrijk geweest in de middeleeuwen. Het voetvolk gebruikte ook bola’s, dat zijn gewichten die met touw aan elkaar verbonden zijn, een soort slingers. Katapulten en dergelijke waren er ook. Daarnaast waren er bijlen, soms aan een lange steel om achter een schild te haken.
Voor de ruiters en ridders waren er ook lansen en speren. Een speer gooi je weg, een lans daarmee stoot je.
Aan het eind van de middeleeuwen werd het buskruit uitgevonden en kwamen de eerste vuurwapens – niet te vergelijken met nu. Één schot per 5 minuten was al veel.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)