The elephants Hannibal used, did they originate in Asia or Afrika?

The name Hannibal or Chan-i-bal means something like „Mercy of Baäl“ in Phoenician or Carthague. As Hannibal Barkas himslef attacked the Roman Empire from Africa (the Carthague Empire) it is probable, his elephants originated from there as well. Recent research shows that the African elephant actually are two species, as much different from one another as lions and tigers. But it was a third kind which then still existed Northern Afrika, which he used: the tame elephant.
Hannibal tried – after passing Spain and the Provence – crossing the Alps during the Second Punian War (218 BC–201 BC). Unfortunately, most of them died before the Alps were completely crossed, just like thousands of other animals and men, by starvation or cold. Hannibal lost the war only by a fraction and had to flee to Syria.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Waren de olifanten van Hannibal afkomstig uit Azië of uit Afrika?

De naam Hannibal of Chan-i-bal betekent iets als genade van Baäl in het Phoenicisch en Carthaags. Gezien dat Hannibal Barkas zelf uit Afrika (het Carthaagse Rijk) het Romeinse Rijk binnenviel ligt het voor de hand dat zijn olifanten daar ook vandaan kwamen.
Uit onderzoek van de afgelopen decennia blijkt trouwens dat de Afrikaanse olifant uit 2 verschillende soorten bestaat, die evenveel van elkaar verschillen als een tijger en een leeuw. Maar er was destijds nog een derde soort in Noord-Afrika: tamme olifanten. Hannibal probeerde – na Spanje en de Provence doorkruist te hebben – daarmee de Alpen over te trekken in de Tweede Punische Oorlog (218–201 v. Chr.). Helaas stierven de meeste olifanten voordat ze de Alpen volledig achter zich hadden. Ook duizenden andere dieren en manschappen vonden de dood door honger en kou. Hannibal verloor de oorlog nipt en moest vluchten naar Syrië.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)