Did prehistoric dwellings have windows? How were they protected from the bad weather?

Unfortunately large parts of prehistoric house walls are only rarely preserved to allow us to ponder the question of windows. In archaeological open-air museums they reconstruct windows according to traditional house building as very small which seems probable. No finds show what they could be covered with. We can speculate that they were covered with cloth or leather to stop rain and draft but there is also possibility of animal membranes which were used until modern times instead of expensive glass.

This question was answered by:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)

Byla v pravěkých obydlích okna? Čím byla chráněna proti nepřízni počasí?

Z pravěkých domů se bohužel málokdy dochovaly tak velké části stěn, aby bylo možno vůbec o otázce oken uvažovat. V archeologických skansenech se většinou rekonstruují okna podle tradičního stavitelství jako velmi malá, což vypadá pravděpodobně. Čím se zakrývala, o tom žádné nálezy nevypovídají. Můžeme jen spekulovat, že je proti chladu a dešti překrývali látkou, kůžemi aj., v úvahu by přicházely i blány živočišného původu, které se používaly až do novověku místo vzácného skla.

Otázku zodpověděl:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University, Archeopark Praveku Vsestary (CZ)