Did people in prehistory use any hygienic means, tools (razors, toothbrushes etc.)?

Yes, they did. For example special razors were made in the Bronze Age (but before that people may have cut their beards and hair with stone tools which we cannot recognise). From the time of the Roman Empire we know of whole sets of toilet accessories with tweezers, spoons for cleaning ears etc, these were probably used only by the rich. We do not know of toothbrushes from prehistory but we know from ethnographic studies that people cleaned teeth with chewed twigs, chewing of fragrant materials, herbs and so on.

This question was answered by:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University (CZ)

Používali pravěcí lidé nějaké hygienické prostředky, pomůcky (např. břitvy na holení, kartáček na zuby apod.)?

Ano, používali. Např. zvláštní břitvy se dělaly od doby bronzové (ale dříve si lidé mohli upravovat vlasy a vousy i kamennými nebo jinými nástroji, na kterých to dnes nepoznáme). Z doby římské už známe celé toaletní soupravy s pinsetou, lžičkou na čištěmí uší apod., to ovšem používali asi jen bohatí lidé. Kartáčky na zuby z pravěku neznáme, ovšem z etnografických pozorování víme, že lidé si dříve čistili zuby např. rozžvýkanými klacíky, žvýkáním různých vonných látek, bylin apod.

Otázku zodpověděl:
Zuzana Sklenářová, Institute of Prehistory and Protohistory of Charles University (CZ)