Autor: Dorothee Olthof
Quelle & Copyright: Archeon

Where did the raw materials fot the medieval blacksmith come from and how did they get to him?

Probably, there were already tradesmen in iron and coal. Iron came form Germany, Sweden and the UK. Here there are locations where iron ore is found at the surface. Coal came from Germany. In times of war (when trade came to a standstill) the smith used turf or charcoal instead. The resources were transported by ship, but probably also by ox-cart.

This question was answered by:
Fokko Bloema, blacksmith, Archeon (NL)

Waar kwamen de grondstoffen vandaan waarmee de smid in de Middeleeuwen smeedde?

Waarschijnlijk waren er al handelaren in ijzer en steenkool. In de Middeleeuwen kwam ijzer uit Duitsland, Zweden en Engeland. Hier zijn plaatsen waar ijzererts aan de oppervlakte kon worden gedolven. Steenkool kwam uit Duitsland. In tijden van armoede of oorlog (wanneer de handel stilstond) werd er ook gesmeed op turf of houtskool. De grondstoffen werden vervoerd per schip, maar waarschijnlijk ook per ossenkar.

Deze vraag is beantwoord door:
Fokko Bloema, blacksmith, Archeon (NL)