Autor: J. Zuiderwijk
Quelle & Copyright: Archeon

What temperature is a fire?

The heat of a fire depends on the type of fuel and the quantity of added oxygen. A simple woodfire can reach about 700–800 °C. A charcoal fire, used by for example the bronze caster, can reach up to 1,300 °C if extra oxygen is added. A coal fire, used for example by the medieval blacksmith can reach up to 1,700 °C if extra oxygen is added.

This question was answered by:
Jaap Hogendoorn, Archeon (NL)

Hoe heet is het vuur?

De hitte van een vuur is afhankelijk van de gebruikte brandstof en van de hoeveelheid toegevoegde zuurstof. Een gewoon houtvuur kan ongeveer 750 tot 800 °C worden. Een houtskoolvuur, gebruikt door bijvoorbeeld de bronsgieter, kan door toevoegen van extra zuurstof ongeveer 1.300 °C heet worden. Een steenkoolvuur gebruikt door bijvoorbeeld de middeleeuwse smid, kan door toevoegen van extra zuurstof tot ongeveer 1.700 °C worden opgestookt.

Deze vraag is beantwoord door:
Jaap Hogendoorn, Archeon (NL)