Autor: Jeroen Zuiderwijk
Quelle & Copyright: Archeon

What is a megalithic tomb (hunebed)?

A megalithic tomb (in the Netherlands called ‚hunebed‘) is a ‚room‘ made of large boulders in which the dead were buried. The Dutch megalithic tombs were built between 3,400–3,200 BC by the people of the funnel beaker (TRB) culture. They remained in use after this period at least until 2,900 BC. Almost all remaining megalithic tombs are situated in Drenthe. We only have the stone rooms left now. Originally they were covered up until the covering stones with a hill of soil. In some cases a circle of stones was built around the tomb. The name ‚hunebed‘ dates back to the 17th century. The people back then associated the prehistoric constructions with ‚gruesome Barbarian and cruel Giants, Huynen, Ogres, …‘ which must have heaped the stones on top of each other and were probably buried underneath.

This question was answered by:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)

Wat is een hunebed?

Een hunebed is een ‘kamer’ gemaakt van grote zwerfstenen waar doden in werden begraven. De Nederlandse hunebedden zijn in de periode tussen 3.400–3.200 voor Chr. gebouwd door de mensen van de Trechterbekercultuur. Zij zijn echter ook nog na die periode in gebruik gebleven, tot in ieder geval circa 2.900 voor Chr. Bijna alle bewaard gebleven hunebedden liggen in Drenthe. Nu zijn alleen de stenen kamers nog over. Oorspronkelijk waren ze echter tot aan de dekstenen bedekt door een aarden heuvel. Soms lag er nog een kring van stenen omheen. De naam ‘hunebed’ is afkomstig uit de 17e eeuw. Toen werden de prehistorische bouwwerken in verband gebracht met ‘grouwsame Barbarische en wreede Reusen, Huynen, Giganten, …’ die de stenen op elkaar zouden hebben gestapeld en eronder begraven zouden liggen.

Deze vraag is beantwoord door:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)