Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeon

What did children in prehistory do?

There were no schools yet as nobody could read or write, so no time needed to be wasted on that. Instead, they had to help with jobs in and around the house like cooking, spinning wool and tending the cattle. Surely they had time for play as well. Excavations revealed for example small ceramic pots and animals. Maybe these were toys.

This question was answered by:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)

Wat deden de kinderen in de prehistorie?

Scholen bestonden niet, aangezien niemand kon lezen en schrijven, dus daar hoefden ze hun tijd niet mee te verdoen. In plaats daarvan moesten ze waarschijnlijk thuis meehelpen met allerlei klusjes, zoals eten koken, wol spinnen en het vee verzorgen. Tijd om te spelen zullen ze ook gehad hebben. Bij opgravingen worden bijvoorbeeld wel eens heel kleine aardewerk potjes en beeldjes van dieren gevonden. Misschien was dit speelgoed.

Deze vraag is beantwoord door:
Dorothee Olthof, Archeon (NL)