When was the Viking era?

Definitions vary somewhat, personally I consider it to start with the raid on the Lindisfarne monastery in 793 A.D., and end with the battle of Stamford Bridge in 1066 A.D.

This question was answered by:
Are Pedersen, Lofotr Viking Museum (NO)

Når var vikingtiden?

Det er litt forskjellige meninger om dette, selv pleier jeg å si at den begynner med angrepet på Lindisfarne-klosteret I 793 e.kr., og slutter med slaget ved Stamford Bridge i 1066.

Spørsmålet ble besvart av:
Are Pedersen, Lofotr Viking Museum (NO)