Was the longhouse at Borg really 83 metres long?

Yes, the house was this long during its last phase of existence, but it had been rebuilt several times, so the length has varied.

This question was answered by:
Are Pedersen, Lofotr Viking Museum (NO)

Var langhuset på Borg virkelig 83 meter langt?

Ja, huset var så langt den siste tiden det eksisterte, men det hadde blitt bygd på flere ganger så lengden har variert.

Spørsmålet ble besvart av:
Are Pedersen, Lofotr Viking Museum (NO)