Autor: Roeland Paardekooper
Quelle & Copyright: Prehistorisch Dorp

In the Middle Ages, people probably had all the time of the world – no stress?

Wether the Middle Ages were an easy time with lots of holidays? People were attached a lot to religious habits and there were numerous hollidays when a certain saint was worshipped. Sunday was a day of rest as well and a day of veneration since Constantin the Great set up the 7 days system in the year 321.
But if people had a quiet time? The lived in a strict framework, when especially in the Summer one had to work hard for ones living. During both Summer and Winter, a day had thesame amount of hours, the 24 hour system which was as old as the Egyptians. But the duration of an hour on a specific day depended on the Sun, and thus on the seasons: in Summertime, an hour took longer then during day in Winter time, so you needed to work longer. Quite obvious: there was mork work to be done as well.

This question was answered by:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Ze hadden zeker in de Middeleeuwen alle tijd – geen stress?

Of de Middeleeuwen een makkelijke tijd waren met veel vrije dagen? Mensen hechtten toen veel aan religieuze gewoonten en er waren talloze feestdagen waarop een heilige werd vereerd. Zondag was ook al een rustdag en een dag voor verering sinds Constantijn de Grote in het jaar 321 het zeven dagen systeem invoerde.
Maar of mensen het rustig hadden? Ze leefden in een strak stramien, waarbij er met name in de zomer hard gewerkt moest worden voor de dagelijkse kost. ’s Zomers en ’s winters bestond een dag natuurlijk uit even veel uren, dat systeem van 24 uur in een dag was al zo oud als de Egyptenaren. Maar de lengte van de uren van een bepaalde dag hing af van de stand van de zon en dus van de seizoenen: in de zomer waren de uren overdag langer dan in de winter, dus je moest langer werken. Logisch, want er was ook meer werk.

Deze vraag is beantwoord door:
Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)