Autor: Miriam Bloema, Magda Zielinska
Quelle & Copyright: Prehistorisch Dorp

In the Iron Age, didn’t they have any domestic animals like cattle, cats or dogs?

They had cattle, but much smaller then the domesticated kinds we know of today. Dogs are the oldest pets but cats were not there yet in these days in this area, not until the Romans came. The domestic animals they had were goat, sheep, pig, chicken, oxen as well as cows. The latter were not that far bred as our modern Frisian pedigree cattle. But the cattle was very useful, for milk, sometimes for meat, skin and bones, but as well for labour. Probably, the animals were kept in the stable all year through, which made them more tame. Besides, the farmer knew the small meadows were used more economically if the food was harvested by himself. Cattle does not eat grass another one has tread upon. Chickens were first introduced to Middle Europe in de 7th and 6th century BC through intensive trading contacts with Italy but were still quite rare. First from 0 AD, chickens were being kept at larger scale.

Source:
N. Benecke, 1994: Der Mensch und seine Haustiere, Stuttgart.

This question was answered by:
Nannie Schoeren, Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)

Hadden ze in de IJzertijd geen dieren zoals koeien, honden of katten?

Runderen waren er. Deze waren wel een stuk kleiner dan de huidige gedomesticeerde soort. Honden waren de eerste huisdieren en poezen waren er nog niet, niet tot de Romeinen hier kwamen. De huisdieren van toen waren geiten, schapen, „varkens, kippen,“ ossen en ook koeien. Deze waren niet zo ver doorgefokt als ons moderne Fries stamboekvee. Maar de koeien waren erg nuttig, voor de melk, soms voor vlees, huid en botten, maar ook voor werk. De dieren werden waarschijnlijk het hele jaar door op stal gehouden wat hen tammer maakte. De boer wist daarnaast ook dat de kleine weiden economischer gebruikt werden als het voer zelf binnengehaald werd. Koeien eten immers geen gras waar een ander over gelopen heeft. Kippen kwamen sinds de 7e–6e eeuw voor Chr. in Midden-Europa voor door intensieve handelscontacten met Italië, maar waren toen nog wel zeldzaam. Pas vanaf de Romeinse tijd werden kippen echt op grotere schaal gehouden.

Bron:
N. Benecke, 1994: Der Mensch und seine Haustiere, Stuttgart.

Deze vraag is beantwoord door:
Nannie Schoeren, Roeland Paardekooper, Prehistorisch Dorp (NL)