Autor: Jānis Apals
Quelle & Copyright: Archive of the Āraiši Lake Fortress Foundation

What did the people of the lake fortress look like?

Anthropological and demographic studies give us an idea of the physical characteristics of the ancient Latgallians in the Early Middle Ages. Latgallian men living in the 7th–13th century had an average stature of 172–174 cm, weighing around 70 kg, and the average lifespan was about 40. For women, these figures are slightly lower: average lifespan was around 35, average stature was 158–160 cm and weight was around 60 kg. The people living at this time had an elongated skull shape with a broad, moderately profiled face. The members of the Latgallian community living at Āraiši in the 9th–10th century would also have looked approximately like this.

Read more:
Guntis Gerhards. Latvijas iedzīvotāju ķermeņa uzbūves izmaiņas pēdējo divu gadu tūkstošu laikā. In: Latvijas Vēstures institūta žurnāls. 2004. Nr. 1. pp. 5–26.

This question was answered by:
Zigrīda Apala, Latvia History Institute (LV)

Kādi izskatījās ezerpils iedzīvotāji?

Priekšstatu par seno latgaļu fizisko tipu agrajos viduslaikos sniedz paleodemogrāfiskie pētījumi Latvijā. Laikā no 7.–13. gs. dzīvojušo latgaļu vīriešu auguma garums vidēji sasniedzis 172–174 cm, svars – ap 70 kg, bet mūža ilgums bijis ap 40 gadiem. Sievietēm šie rādītāji bijuši attiecīgi mazāki: mūža ilgums – ap 35 gadi, auguma garums – 158–160 cm, svars – ap 60 kg. Šī laikmeta iedzīvotājiem bijusi iegarena galvas forma ar platu, vidēji profilētu seju. Apmēram tādi varēja izskatīties arī tās latgaļu kopienas pārstāvi, kas 9.–10. gs. dzīvoja Āraišu ezerpilī.

Plašāk:
Guntis Gerhards. Latvijas iedzīvotāju ķermeņa uzbūves izmaiņas pēdējo divu gadu tūkstošu laikā//Latvijas Vēstures institūta žurnāls. 2004. Nr. 1. 5.–26. lpp.

Uz šo jautājumu atbildi sagatavoja:
Zigrīda Apala, Latvia History Institute (LV)