Autor: Jānis Apals
Quelle & Copyright: Archive of the Āraiši Lake Fortress Foundation

What did the people of the lake fortress eat?

The islanders’ diet was very diverse – cereals, turnips, the meat of hunted and domestic animals, milk, eggs and fish. Vegetable oil was obtained from linseed and the seeds of gold-of-pleasure. The only sweetener was honey, also used to make mead, an alcoholic beverage that remained very popular in the Middle Ages. Cereals were consumed mainly in the form of porridge and flat cakes. Also important was horse meat and mare’s milk. Wild fruits and nuts were also consumed – hazelnuts, acorns, mushrooms and berries, as well as the leaves and shoots of various plants – horsetails, nettles, sorrel, chick-weed and goosefoot.

Read more:
Jānis Apals, Ēvalds Mugurēvičs. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800. 1200.g. In: Latvijas senākā vēsture: 9. g. t. pr. Kr.–1200. g. Rīga, 2001. p. 346, 347.

This question was answered by:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)

Ko ezerpils iedzīvotāji lietoja uzturā?

Salinieku uzturs bija visai daudzveidīgs – graudaugi, rāceņi, medījuma un mājdzīvnieku gaļa, piens, putnu olas, zivis. No linsēklām un sējas idras sēklām ieguva augu eļļu. Vienīgā saldviela bija medus, no kura darināja arī viduslaikos iecienīto alkoholisko dzērienu – medu. No graudaugiem galvenokārt vārīja putras un cepa plāceņus. Uzturā daudz lietoja zirga gaļu un ķēves pienu. Tāpat izmantoja arī laukā un mežā atrodamos augļus – lazdu riekstus, ozolzīles, sēnes un ogas, kā arī dažādu augu lapas un jaunos dzinumus – kosas, nātres, skābenes, virzas, balandas.

Plašāk:
Jānis Apals, Ēvalds Mugurēvičs. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.–1200. g.//Latvijas senākā vēsture: 9. g. t. pr. Kr.–1200.g. Rīga, 2001. 346, 347. lpp.

Uz šo jautājumu atbildi sagatavoja:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)