Autor: Valda Rozenberga
Quelle & Copyright: Archive of the Āraiši Lake Fortress Foundation

How did the interior of the dwellings in the lake fortress look like?

There were sleeping places and benches along the walls. Sometimes, in one corner of the room, the in-built structure from horizontal logs was made, where house hold items of bigger size and tools were stored. On the upper level of walls, there were wooden shelves and hooks to hold clothing and utensils. The round logs of the floor were covered in a layer of earth or clay. In the middle of the room was a clay stove that served for the needs of heating and cooking. Next to the stove logs for sitting were placed.

Read more:
Apals. J. Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13. gs. Rīga, 1996. pp. 75–77.

This question was answered by:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)

Kā izskatījās ezerpils māju iekštelpās?

Gar dzīvojamās telpas sienām atradās guļamās lāvas un soli. Dažkārt telpas vienā stūrī bija ar guļkokiem norobežotas iebūves, kur nolika lielākus mājturības priekšmetus un darba rīkus. Sienu augšējā līmenī bija dēļu plaukti, koka vadži un kāši. Uz plauktiem novietoja dažādus iedzīves priekšmetus un produktus, uz vadžiem kāra apģērbu. Grīdas klāja māla vai zemju klons. Telpas vidū atradās māla krāsns, kas kalpoja apsildīšanai un ēdiena gatavošanai. Krāsns tuvumā bija sēžamie bluķīši, ko telpā varēja brīvi pārvietot. Apgaismošanai izmantoja skalus un bērza tāss lāpas.

Plašāk:
Apals. J. Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13. gs. Rīga, 1996. 75.–77. lpp.

Uz šo jautājumu atbildi sagatavoja:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)