Autor: Jānis Apals
Quelle & Copyright: Archive of the Āraiši Lake Fortress Foundation

What did the dwellings in the lake fortress look like?

The 9th century lake fortress consisted of 16 houses, with a habitable area of 10–30 m². The houses were built of horizontal logs, with gently-sloping roofs, made of spruce or birch bark, as well as turf, and served at the same time as the ceiling. In the middle of the room was a clay oven for heating and cooking. The houses had no chimneys: when the oven was heated, the smoke flowed out of openings in the gables and through the door. The entrance into the house always was located in the left side of the facade. To the right of the entrance porch there was usually a small ancillary structure, where food and inventory were stored, in some of them a small cattle was kept.

Read more:
Apals. J. Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13. gs. Rīga, 1996. pp. 71–75.

This question was answered by:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)

Kādas bija ezerpils mājas?

Ezerpils 9.gs. apbūvē ietilpa 16 dzīvojamās mājas. Tās bija 10–30 kv.m. lielas bezbēniņu guļbūves, kuru sienas stūros savienotas jūgstūra konstrukcijā vai krusta pakšos. Apaļkoku vai dēļu jumti vienlaikus bija arī telpas griesti. Jumtus sedza ar bērza tāsīm vai egļu mizām, kuras piespieda slogi, kā arī ar velēnām. Dzīvojamām mājām nebija skursteņu. Dūmi no tām izplūda pa durvīm vai vēdlūkām. Ieeja vienmēr atradās mājas gala fasādes kreisajā pusē, bet labajā – neliela saimnieciskas nozīmes piebūve. Piebūvēs uzglabāja pārtikas krājumus un inventāru, dažās turēja sīklopus.

Plašāk:
Apals. J. Senie mājokļi Latvijā: No vissenākajiem laikiem līdz 13. gs. Rīga, 1996. 71.–75. lpp.

Uz šo jautājumu atbildi sagatavoja:
Jānis Apals, Āraiši Lake Fortress (LV)