Autor: Damy van der Waal
Quelle & Copyright: Archeon

How did people make fire in the early Middle Ages?

Two methods were used to make fire. One was by striking a special piece of iron (strike-a-light) on a piece of flint. The other method is by friction of wood on wood. The strike-a-light was most common. Sometimes people used the back of a knife to strike sparks. Friction of wood on wood (“the old-fashioned way”) was used at religious occasions.

This question was answered by:
Miriam Bloema, Archeon (NL)

Hoe maakte men vuur in de vroege Middeleeuwen?

Er werden twee methoden om vuur te maken gebruikt. Door middel van het slaan met een speciaal stuk ijzer (een vuurslag) op vuursteen en door wrijving van hout op hout. De vuurslag was het meest gangbaar, men gebruikte soms ook de achterkant van een mes om vonken te slaan. Wrijving van hout op hout werd gebruikt voor religieuze gelegenheden.

Deze vraag is beantwoord door:
Miriam Bloema, Archeon (NL)